Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2023
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Aktualno Natisni stran
 

Članarina PZS 2023
22.12.2022

V četrtek, 22. 12. 2022 lahko med 17. in 19. uro v pisarni PD Onger Trzin (Mengeška 2A, mansarda stolpa) poravnate letno članarino PD Onger Trzin za leto 2023. Višina prispevka je enaka, kot jo predlaga Planinska zveza Slovenije.

*****

Članarina PZS 2023

Članarina A (68,00 €)
Članarina A/d in A/i (61,80 €) *, **
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti

Članarina B (32,00 €)
Članarina B/d in B/i (25,80 €) *, **
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

Članarina B1 (24,00 €)
polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

Članarina S+Š (21,00 €)
Članarina S+Š/d in S+Š/i (17,00 €) *, **
srednješolec ali oseba s statusom študenta do vključno 26. leta starosti z osnovnim obsegom ugodnosti

Članarina P+O (9,00 €)
Članarina P+O/d in P+O/i (7,20 €) *, **
predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti

Članarina IN (9,00 €) ***
Članarina IN/d (7,20 €) *
invalidna oseba in oseba s posebnimi potrebami z omejenim obsegom ugodnosti, brez zavarovanja

Članska izkaznica (kdor je nima, 2,00 €)


* Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

** Invalidski popust lahko koristijo osebe, ki ob plačilu članarine priložijo Evropsko kartico za invalide. Višina popusta je enaka višini družinskega popusta, izbirajo lahko med kategorijami A/i, B/i, S+Š/i in P+O/i. S tem pridobijo enake pravice in ugodnosti, kot člani osnovnih kategorij. Člane invalidskih kategorij A/i, B/i, S+Š/i in P+O/i opozarjamo na posebnosti oz. omejitve članskega zavarovanja. Opredeljene so v splošnih pogojih za nezgodno zavarovanje oseb (01-NEZ-01/08). Objavljene so na naslovu https://www.pzs.si/javno/clanarina__zavarovanja/Članarina 2020/01_NEZ_01_08_Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb.pdf. Invalidski popust se lahko obračuna samo in izključno pri fizičnem plačilu članarine pri društvu ali na sedežu Planinske zveze Slovenije, saj je predložitev Evropske kartice za invalidne obvezna priloga. Invalidski popust se obračuna na podlagi vnosa številke Evropske kartice za invalide v informacijski sistem Naveza.

*** IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.

*****

Planinska članarina je veljavna od dneva včlanitve do 31. januarja 2024.
Kdor poravna članarino do konca januarja 2023 lahko uveljavi 25 % članski popust pri letni naročnini na Planinski vestnik.

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.