Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2023
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Odseki Natisni stran
 

članarina PD Onger Trzin v letu 2006
16.02.2006

 
 
   
Vse naše dosedanje člane, simpatizerje in tiste, ki bi se radi vključili v naše planinsko društvo obveščamo, da lahko poravnajo članske obveznosti tako kot doslej v papirnici čačka (Kidričeva 11, tel.: (01) 564 17 10) v Trzinu (nasproti picerije DaMattia).

Papirnice čačka je odprta od 8.00 do 12.00, popoldne pa od 15.30 do 19.00.

Na občnem zboru PD Onger Trzin (13.12.2005) smo potrdili predlagano višino članarine društva za leto 2006 (višina je ista, kot jo je predlagal UO PZS).

  • A člani – najbolj aktivni člani z največ ugodnostmi: 11.000 SIT
  • A/d člani – družinska članarina z družinskim popustom: 10.340 SIT
  • B člani – aktivni člani z večino ugodnosti: 4.100 SIT
  • B/d člani – družinska članarina z družinskim popustom: 3.460 SIT
  • B1 člani – osebe starejše od 70 let, z ugodnostmi B članov: 2.500 SIT
  • S+Š člani – srednješolci in študenti do 26. leta starosti ali mladi, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov: 2.600 SIT
  • S+Š/d člani – družinska članarina z družinskim popustom: 2.260 SIT
  • P+O člani – predšolski in osnovnošolski otroci: 1.000 SIT
  • P+O/d člani – družinska članarina z družinskim popustom: 860 SIT

Družinska članarina ostaja v letu 2006 enaka letu 2005 in je namenjena družinam (za družino se štejejo, poleg staršev še mladi do 26. leta starosti, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (PNO) in so člani družine) in je seštevek dejanskih vrst članarine, ki članom družine, glede na njihovo starost pripadajo. Priznava se le ob skupnem plačilu članarine za vse člane družine, nakar se na skupni znesek, po odbitku stroškov, vezanih na pravice članstva, prizna 20% popust.

 
 
   
Ob plačilu članarine boste prejeli pisno potrdilo o plačilu, v skladu s pravili o blagajniškem poslovanju. Potrdilo je poleg planinske izkaznice in osebnega dokumenta tudi dokument s katerim član uveljavlja pravice iz zavarovanja.

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.