Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2023
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Natisni stran
 

Pravilniki, obrazci

Za ogled datotek v pdf formatu potrebujete program Adobe Reader.

 • PLANINSKO DRUŠTVO ONGER TRZIN

26.03.2014 Pravila PD Onger Trzin
18.12.2003
Pravila PD Onger Trzin - NEVELJAVEN
23.02.2008 Pravilnik o računovodstvu PD
23.02.2008 Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

 • Vodniški odsek (VO)

10.12.2006 Pravilnik o izposoji društvene opreme
20.01.2011 Poročilo o izletu (2011) (doc, 465 kB)

 • Mladinski odsek (MO)

18.12.2003 Pravilnik MO PD Onger Trzin
10.11.2003
Pravilnik o znaku MO PD Onger Trzin

 • Odbor za planinska priznanja

10.11.2003 Pravilnik o planinskih odličjih in priznanjih PD Onger Trzin

 • PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

25.09.2013 Statut PZS (2012) (pdf, 4,450 kB)

22.10.2009 Statut PZS (pdf, 160 kB) - NEVELJAVEN

11.04.2015 Častni kodeks slovenskih planincev (2015) (pdf, 299 kB)

22.10.2009 častni kodeks slovenskih planincev (pdf, 147 kB) - NEVELJAVEN
23.10.1999 Vodila pri delu Planinske zveze Slovenije in planinskih društev (word, 150 kB)

02.01.2013 Navodilo o uporabi grba, zastave in himne Planinske zveze Slovenije (pdf)

 • Vodniška komisija (VK PZS)

22.10.2009 Pravilnik vodnikov PZS (pdf, 140 kB)
22.10.2009 Pravilnik o organiziranosti vodnikov PZS (pdf, 80 kB)
22.10.2009 Pravilnik o priznanjih vodnikov PZS (pdf, 76 kB)
10.01.2011 Obrazec za registracijo VPZS (2011) (doc, 96 kB)

 • Mladinska komisija (MK PZS)

16.01.2014 Pravilnik MK PZS (pdf, 452 kB)

22.10.2009 Pravilnik MK PZS (pdf, 452 kB) - NEVELJAVEN

03.10.2013 Pravilnik MIG (pdf, 667 kB)

03.10.2013 Tehnični pravilnik MiG (pdf, 585 kB)
22.10.2009 Pravilnik tekmovanja Mladina in gore za OŠ (pdf, 180 kB) NI VELJAVEN

22.09.2010 Pravilnik tekmovanja Mladina in gore za OŠ (word, 180 kB)

15.11.2014 Poslovnik o delu Zbora mladinskih odsekov

 • Komisija za usposabljanje in preventivo (KUP PZS)

22.10.2009 Pravilnik KUP (pdf, 160 kB)

 • Komisija za planinske poti (KPP PZS)

22.10.2009 Zakon o planinskih poteh (Ur.l.RS, št. 61, 10.7.2007) (pdf, 3.137 kB)

 • Komisija za športno plezanje (KŠP PZS)

23.02.2008 Pravilnik KŠP

22.10.2009 Tekmovalni pravilnik 2009 (pdf, 300 kB)

23.02.2008 Sodniški pravilnik

22.10.2009 Etični kodeks slovenskih plezalcev (pdf, 48 kB)

 • Komisija za varstvo gorske narave (KVGN PZS)

22.10.2009 Pravilnik KVGN (pdf, 422 kB)
22.10.2009 Pravilnik o priznanjih KVGN (pdf, 129 kB)
22.10.2009 Obrazec za priznanja KVGN (pdf, 50 kB)

 • Odbor za članstvo

23.02.2008 Pravilnik o izkaznici in vrstah članarine

 • Odbor za priznanja

18.06.2015 Pravilnik o priznanjih PZS

xx.xx.2019 Obrazec - Predlog za najvišja priznanja PZS

 

 • OSTALO

23.02.2008 Tirolska deklaracija (pdf, 113 kB)

 

 • KROVNI DRŽAVNI ZAKONI

03.01.2008 Zakon o društvih (Ur.l.RS, št. 61, 13.6.2006)
23.02.2008 Zakon o športu
03.01.2008 Zakon o planinskih poteh (Ur.l.RS, št. 61, 10.7.2007) (pdf, 3.137 kB)
Uredba o vsebini evidence o planinskih poteh in o načinu njene vzpostavitve in vodenja (Ur.l. RS, št. 16/2008)

 • Pravilnik o označevanju in opremljanju planinskih poti (Ur.l. RS, št. 80/2008)
 • Pravilnik o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti (Ur.l. RS, št. 80/2008)
 • Pravilnik o načinu vzdrževanja in sanacije planinskih poti (Ur.l. RS, št. 80/2008)
 • Pravilnik o kategorizaciji planinskih poti (Ur.l. RS, št. 80/2008)

23.02.2008 Zakon o Triglavskem narodnem parku
23.02.2008 Zakon o gorskih vodnikih (Ur.l.RS, št. 63, 6.8.1999)
23.02.2008 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gorskih vodnikih (Ur.l.RS, št. 37, 15.4.2004)
23.02.2008 Zakon o gorskih vodnikih (uradno prečiščeno besedilo) (Ur.l.RS, št. 99, 10.9.2004)

25.02.2008 Navodilo o predložitvi letnih poročil društev (Ur.l.RS, št. 7, 24.1.2008) (pdf, 11,5 MB)

 

03.11.2005 Pravilniki, obrazci
Pomembni sklepi OS občine Trzin (sofinanciranje društev)

30.09.2005 Pravilniki, obrazci
Občinski pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov športa

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.